صفحه اصلی

گالری تصاویر صاهیرادصنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

img06

همایش شرکت های دانش بنیان-تهران مرداد 97


همایش متخصصان شرکت های تولیدکننده دانش و فناوری


img06

Iran Oil Show 2018


بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران


img06

Iran Oil Show 2017


بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران — Photo by: S.Fathi


img06

Elecomp 2017


بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران— Photo by: S.Fathi


img06

ipas 2016


نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی— Photo by: S.Fathi